Loading
20180914_092129

Sobre la Fundació

La Fundació ideograma sorgeix l’any 2017 centrant les seves accions en la capacitat transformadora de la comunicació pública, afavorint el compromís social i la participació activa de les persones, institucions, organitzacions i plataformes cíviques, etc. Els programes centrals de la Fundació pretenen contribuir al territori i al seu teixit social, promovent la diversitat, el diàleg reflexiu i la lluita contra la discriminació, entre d’altres. El principal mecenes de la Fundació és la consultora de comunicació pública ideograma, una companyia amb més de 30 anys d’experiència, que desenvolupa la seva tasca professional aprofundint en la dimensió política i social de la comunicació i el seu poder transformador.

DiesInternacionals.cat

És una iniciativa impulsada per la Fundació ideo​grama, i que als seus inicis va tenir el suport de la Direcció General de Mitjans de Comunicació de la Generalitat de Catalunya. Ofereix informació de qualitat i contrastada sobre les commemoracions significatives que se celebren a escala mundial, al servei d’organitzacions socials, mitjans de comunicació i de la societat catalana.

DiesInternacionals.cat vol ser un espai on es visibilitzi el treball del teixit associatiu consolidat, sòlid i de gran tradició a Catalunya, utilitzant els dies internacionals com a base per transmetre la feina que fan.

El projecte, articulat a través d’un espai web, recopila i centralitza informació de totes les commemoracions internacionals relacionades amb diferents causes socials (vinculades a salut, medi ambient, ciència, art, cultura, oci, etc.), que se celebren Catalunya. Entenent que aquestes no pretenen només ser un
recordatori, sinó que persegueixen generar algun tipus d’impacte, tant pel que fa a la conscienciació social com a remarcar la tasca de les organitzacions i el paper dels mitjans de comunicació.

La difusió d’aquestes dates commemoratives és una oportunitat que permet a col·lectius i organitzacions donar a conèixer el seu treball diari. En aquest context, els mitjans de comunicació trobaran en la plataforma una eina d’informació i connexió que vol facilitar i contribuir a la seva tasca.

Més informació:
Dossier de Premsa DiesInternacionalsCAT (versió .PDF)
@DIES_cat  #DiesInternacionalsCAT

Tots els nostres continguts estan sota llicència Creative Commons.

Top