Loading

DIES INTERNACIONALS I OBJECTIUS DE DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE DE L’ONU

 

Els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), són un conjunt d’objectius relacionats amb el futur desenvolupament internacional creats per les Nacions Unides i promoguts com a Objectius Mundials per al Desenvolupament Sostenible que marcaran l’agenda mundial fins al 2030. Es tracta de 17 objectius i 169 metes específiques.

Els ODS són el resultat d’un procés de negociació que va involucrar 193 estats i la participació sense precedents de la societat civil amb una representació de diverses ONG, empreses, etc.

Els Dies Internacionals són una excel·lent oportunitat per donar a conèixer cada un d’aquests objectius i conscienciar sobre la importància de la seva consecució.

Aquí podràs trobar cada un d’aquests objectius i els dies internacionals organitzats per les Nacions Unides amb els que es relacionen.

Posar fi a la pobresa en totes les seves formes

La pobresa va més enllà de la falta d’ingressos i recursos per garantir els mitjans de vida sostenible. La pobresa és un problema de Drets Humans.

Posar fi a la fam, aconseguir la seguretat alimentària i la millora de la nutrició i promoure l’agricultura sostenible

 

El sector alimentari i el sector agrícola ofereixen solucions clau pel desenvolupament i són vitals per l’eliminació de la fam i la pobresa.

Garantir una vida sana i promoure el benestar per a tots

Es necessiten iniciatives per erradicar, per complet, un ampli ventall malalties i per fer front a diverses qüestions persistents i emergents relatives a la salut.

Garantir una educació inclusiva, equitativa i de qualitat i promoure oportunitats d’aprenentatge durant tota la vida

L’educació és la base per millorar la nostra vida i el desenvolupament sostenible. Per tant, l’accés a una educació de qualitat ha de ser universal.

Aconseguir la igualtat entre gèneres i empoderar a totes les dones i nenes

La igualtat de gènere no és només un dret humà fonamental, sinó la base necessària per aconseguir un món pacífic, pròsper i sostenible.

Garantir la disponibilitat de l’aigua, la seva gestió sostenible el sanejament per a tothom

 

L’aigua lliure d’impureses i accessible per a tots és part essencial del món on volem viure. Hi ha suficient aigua dolça al planeta per aconseguir aquest objectiu.

Garantir l’accés a una energia assequible, segura, sostenible i moderna per a tothom

L’energia és central per a quasi tots els grans desafiaments i oportunitats als que s’han de fer front actualment.

Promoure el creixement econòmic sostingut, inclusiu i sostenible, la plena ocupació i productivitat i el treball decent per a tothom

Crear les condicions necessàries perquè les persones puguin accedir a feines de qualitat, estimulant l’economia sense malmetre el Medi Ambient.

Construir infraestructures resilients, promoure la industrialització inclusiva i sostenible i fomentar la innovació

La inversió en infraestructura és fonamental per aconseguir un desenvolupament sostenible, empoderar a la societat, fomentar l’estabilitat social i crear ciutats resistents contra el canvi climàtic.

Reduir les desigualtats en i entre països

Aplicació de polítiques universals que prestin atenció a les necessitats de les poblacions desfavorides i marginades.

Aconseguir que les ciutats i els assentaments humans siguin inclusius, segurs, resilients i sostenibles

Les ciutats que s’esperen són ciutats d’oportunitats, amb accés a serveis bàsics, energia, habitatge, transport i més facilitats per a tots.

Garantir modalitats de consum i producció sostenible

L’objectiu del consum i la producció sostenible és fer més i millors coses amb menys recursos

Adoptar mesures urgents per combatre el canvi climàtic i els seus efectes

Tenim al nostre abast solucions viables perquè els països puguin tenir activitat econòmica més sostenible i respectuosa amb el Medi Ambient.

Conservar i utilitzar en forma sostenible els oceans, els mars i els recursos marins pel desenvolupament

La gestió prudent d’aquest recurs mundial essencial és una característica clau pel futur sostenible.

Gestionar sosteniblement els boscos, lluitar contra la desertificació, evitar i invertir la degradació de les terres i aturar la pèrdua de biodiversitat

La desforestació i la desertificació, provocades per les activitats humanes i el canvi climàtic suposen grans reptes pel desenvolupament sostenible.

Promoure societats justes, pacífiques i inclusives

Promoció d’un accés universal a la justícia i la construcció d’institucions responsables i eficaces a tots els nivells.

Revitalitzar l’Aliança Mundial pel Desenvolupament Sostenible

És urgent adoptar mesures encaminades a mobilitzar, reorientar i aprofitar bilions de dòlars de recursos privats per generar transformacions per aconseguir els Objectius de Desenvolupament Sostenible.

 

Top

Login


Create an Account!
Forgot Password?
Registration is disabled.

Want to Login?

Forgot Password?