Loading

DIES INTERNACIONALS I OBJECTIUS DE DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE DE L’ONU

 

Els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), són un conjunt d’objectius relacionats amb el futur desenvolupament internacional creats per les Nacions Unides i promoguts com a Objectius Mundials per al Desenvolupament Sostenible que marcaran l’agenda mundial fins al 2030. Es tracta de 17 objectius i 169 metes específiques.

Els ODS són el resultat d’un procés de negociació que va involucrar 193 estats i la participació sense precedents de la societat civil amb una representació de diverses ONG, empreses, etc.

Els Dies Internacionals són una excel·lent oportunitat per donar a conèixer cada un d’aquests objectius i conscienciar sobre la importància de la seva consecució.

Aquí podràs trobar cada un d’aquests objectius i els dies internacionals organitzats per les Nacions Unides amb els que es relacionen.

Posar fi a la fam, aconseguir la seguretat alimentària i la millora de la nutrició i promoure l’agricultura sostenible

 

El sector alimentari i el sector agrícola ofereixen solucions clau pel desenvolupament i són vitals per l’eliminació de la fam i la pobresa.

Garantir una vida sana i promoure el benestar per a tots

Es necessiten iniciatives per erradicar, per complet, un ampli ventall malalties i per fer front a diverses qüestions persistents i emergents relatives a la salut.

Garantir la disponibilitat de l’aigua, la seva gestió sostenible el sanejament per a tothom

 

L’aigua lliure d’impureses i accessible per a tots és part essencial del món on volem viure. Hi ha suficient aigua dolça al planeta per aconseguir aquest objectiu.

Garantir l’accés a una energia assequible, segura, sostenible i moderna per a tothom

L’energia és central per a quasi tots els grans desafiaments i oportunitats als que s’han de fer front actualment.

Promoure el creixement econòmic sostingut, inclusiu i sostenible, la plena ocupació i productivitat i el treball decent per a tothom

Crear les condicions necessàries perquè les persones puguin accedir a feines de qualitat, estimulant l’economia sense malmetre el Medi Ambient.

Aconseguir que les ciutats i els assentaments humans siguin inclusius, segurs, resilients i sostenibles

Les ciutats que s’esperen són ciutats d’oportunitats, amb accés a serveis bàsics, energia, habitatge, transport i més facilitats per a tots.

Garantir modalitats de consum i producció sostenible

L’objectiu del consum i la producció sostenible és fer més i millors coses amb menys recursos

Conservar i utilitzar en forma sostenible els oceans, els mars i els recursos marins pel desenvolupament

La gestió prudent d’aquest recurs mundial essencial és una característica clau pel futur sostenible.

Gestionar sosteniblement els boscos, lluitar contra la desertificació, evitar i invertir la degradació de les terres i aturar la pèrdua de biodiversitat

La desforestació i la desertificació, provocades per les activitats humanes i el canvi climàtic suposen grans reptes pel desenvolupament sostenible.

Promoure societats justes, pacífiques i inclusives

Promoció d’un accés universal a la justícia i la construcció d’institucions responsables i eficaces a tots els nivells.

Revitalitzar l’Aliança Mundial pel Desenvolupament Sostenible

És urgent adoptar mesures encaminades a mobilitzar, reorientar i aprofitar bilions de dòlars de recursos privats per generar transformacions per aconseguir els Objectius de Desenvolupament Sostenible.

 

Top