Loading
Carregant Dies Internacionals

Dia Internacional de la Diversitat Biològica

La diversitat biològica que observem avui és el fruit de milers de milions d’anys d’evolució, modelada per processos naturals i, cada cop més, per la influència de l’ésser humà. Aquesta diversitat forma part de la xarxa vital de la qual formem part integrant i de la que depenem.

Amb freqüència, s’entén per diversitat l’àmplia varietat de plantes, animals i microorganismes existents. Fins avui, s’han identificat uns 1,75 milions d’espècies, la seva majoria criatures petites.

La crisi de la biodiversitat és en gran mesura causada per l’activitat humana i representa una amenaça seria al desenvolupament humà. Encara que hi ha hagut  esforços d’aquests últims vint anys, la pèrdua de diversitat biològica, a conseqüència de la destrucció dels hàbitats naturals, l’agricultura intensiva o la contaminació, ha seguit el seu curs inexorable. És necessari actuar per salvar el que queda.

Aquesta data coincideix amb l’aniversari de l’aprovació del Conveni sobre la Diversitat Biològica de 1992.

Vídeos

Top